• Carrer de l’Alcalde Miralles, 6
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: plafó. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració està formada per una rajola amb un motiu floral en forma quadrilobada de color blanc i blau amb fulles grogues i verdes. Aquest mateix motiu es troba com a sota balcó al carrer Comte d’Urgell, 95 i Muntaner, 544.
Època: posterior a 1914, any de construcció de l’edifici
Autor:  desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

 EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1914
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre