• Carrer de Marie Curie, 6. Paviment amb flors roses
  • Nou Barris
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: Claudia Campos Rivas)

(Foto: Claudia Campos Rivas)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una sala del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida de l’Ajuntament de Barcelona. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb un fons compost per un motiu que, simetritzat, es repeteix. “La mostra central presenta flors de color rosa, formades per la conjunció de quatre peces, cada una amb vuit pètals de perfils dentats, estams i pistils disposats de forma radial. Al voltant d’aquestes flors i en un to terra grisós, un motiu de fons a base de petits motius amb perfil mixtilini, a la manera d’alicers de rajoles, que en grups de quatre formen petites creus gamades de color blanc.” La sanefa consisteix en tres faixes: la primera representa una seriació de motius arrodonits vermells sobre blanc d’inspiració xinesa, la segona és una faixa de meandres de color blanc sobre fons beix i la tercera una successió de motius vegetals blancs sobre fons marró.
Època: posterior a 1936, any de construcció de l’edifici
Autor: Disseny de Josep Pascó. Àlbum Artístic Escofet Fortuny. Model 148

Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

Red Digital de Colecciones de Museos de España

ROSSELLÓ i NICOLAU, M. (2009). La casa Escofet. Mosaics per als interiors 1900. Barcelona: Escofet 1896.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1936
Estil: Contemporani
Ús original: Cultural
Font de la informació: Cadastre