• Carrer de Trafalgar, 48. Paviment amb hexàgons
  • Ciutat Vella
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: C. García Ortega)

(Foto: C. García Ortega)

MOSAIC
Descripció: paviment del vestíbul d’entrada de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma hexagonal. Es tracta d’una decoració composta per dos models de peça que es repeteixen. El conjunt forma hexàgons delimitats per una sanefa de triangles blancs sobre negre. El color de fons és ocre.
Època: desconegut
Autor: model present al catàleg del fabricant Falcó y Vilella, Barcelona, 1921, patró n°134
Font de la informació:  equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1965
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre