• Carrer dels Corders, 4
  • Ciutat Vella
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció:  paviment d’una estança de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb un fons compost per una peça que es repeteix. Es forma un escaquer de flors vermelles dins de quadrats amb volutes grocs i blaus sobre fons verd.
Època: posterior a 1875, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació:  equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1875
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre
Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 7565