• Carrer dels Corders, 4
  • Ciutat Vella
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció:  paviment d’una estança de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular que es repeteixen. La decoració està formada per un molinet de color groc amb braços que acaben en volutes al centre de la qual es troba una flor de vuit pètals de color blanc i centre estrellat vermell. Les creus es sobreposen a un molinet blau sobre fons verd. Entre els molinets es dibuixen les mateixes flors de l’interior de la creu.
Època: posterior a 1875, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació:  equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1875
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre
Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 7565