• Carrer d’Enric Granados, 23. Menjador, paviment quadrats
  • Eixample
  • Mosaic de gres ceràmic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: S. Sarasa)

(Foto: S. Sarasa)

MOSAIC
Descripció: paviment d’un menjador de l’habitatge. Mosaic de gres ceràmic realitzat amb peces de formes rectangulars, triangulars i quadrangulars de diferents dimensions. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb una retícula marró i un quadrat blanc a les interseccions. El dibuix base forma un quadrat de fons gris clar amb quadrat central format per quatre triangles de colors negre, vermell, blanc i ocre. La sanefa té una triple línia beix, marró i ocre que emmarca creus beix amb centre blanc sobre fons negre i marró.
Època: posterior a 1900, any de construcció de l’edifici
Autor: Nolla, fabricant
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre