• Carrer Nou de Sant Francesc, 2-4. Casa Felip de Riquer i de Sabater
  • Ciutat Vella
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: F. Lombaers)

(Foto: F. Lombaers)

MOSAIC
Descripció: arrimador del vestíbul d’entrada a l’edifici, situat a l’interior. Està format per rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració del cos de l’arrimador consisteix en la repetició d’un motiu format per quatre rajoles que creen una flor groga sobre fons verd envoltada de gerros de color blau i elements vegetals grocs.  Al centre de l’arrimador estan col·locades dues rajoles amb dibuixos de ballarins de flamenc. El conjunt queda emmarcat per un sòcol blau.
Autor: desconegut
Època: posterior a 1854, any de construcció de l’edifici. Probablement segle XX
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitectes: Joan Garrido i Bertran; remunta: José Oriol i Bernadet
Època: 1760; remunta: 1854
Ús original: residencial
Font de la informació: Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 565

MÉS INFORMACIÓ
Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona