• Passatge de Sert, 35. Paviment amb quadrats
  • Ciutat Vella
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XIX
1 imatge | 1 participant
(Foto: R. Roca)

(Foto: R. Roca)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una estança de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb un fons compost per un motiu que, simetritzat, es repeteix. La unió de quatre rajoles forma un quadrat ornat de volutes i perles blanques delineades de blau sobre fons marró. El conjunt representa una alternança de quadrats ornats i quadrats llisos de color marró, a mode d’escaquer. La sanefa està formada per una successió de línies de color blanc i blau sobre fons marró. La faixa consisteix en una peça llisa de color marró.
Època: posterior a 1830, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1830
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre