• Passeig de Gràcia, 94. Casa Codina, paviment amb creus vermelles
  • Eixample
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XIX
1 imatge | 1 participant

MOSAIC
Descripció: paviment de la sala de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb un fons compost per una peça que es repeteix. La rajola té fons blanc amb creus de color gris i vermell, llaços vegetals simètrics verds i flor grisa amb centre vermell. La sanefa està formada per dues línies verdes amb banda central vermella i ona grisa. Completen la decoració, dues cadenetes de flors de color groc, gris i verd entrellaçades sobre fons blanc.
Època: posterior a 1898, any de construcció de l’edifici
Autor: Escofet Fortuny y Cª. Edició 1891, nº185. Disseny Josep Pascó.

Font de la informació: 
equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
ROSSELLÓ i NICOLAU, M. 2009. La casa Escofet. Mosaics per als interiors 1900. Barcelona: Escofet 1896.
GRISET, J. 2015. L’art del mosaic hidràulic a Catalunya. Barcelona: Viena Edicions.

EDIFICI
Arquitecte: Antoni Rovira i Rabassa, arquitecte; restauració Josep M. Fargas i E. Tous, arquitectes
Època: 1898; 1990-91
Estil: Modernista amb arrels medievalistes
Ús original: residencial
Font de la informació: 
Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 1528
Pobles de Catalunya: Casa Codina