• Plaça de la Unió, 25. Mercat de Poblenou
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XIX
4 imatges | 2 participants
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: cos central de la façana del mercat decorada amb bandes estretes verticals. Es tracta d’un mosaic realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular en relleu. La decoració consisteix en la repetició de rajoles decorades amb motius d’espigues i de fulles verdes sobre fons groc que culminen en un motiu radiant.
Època: posterior a 1887, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Pere Falqués i Urpí, arquitecte
Època: 1887-89; reformes: 1923, 1945, i 1966
Estil: Premodernista
Ús original: comercial
Font de la informació: Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 3016