• Plaça del Rei, s/n. Casa Padellàs, Museu d’Història de Barcelona, mosaic amb peixos
  • Ciutat Vella
  • Mosaic de tessel·les
  • Romana
1 imatge | 1 participant
(Foto: M. Arias Graterol)

(Foto: M. Arias Graterol)

MOSAIC
Descripció: mosaic bicolor situat al soterrani de palau renaixentista. El mosaic està realitzat amb tessel·les de pedra de forma quadrangular de color blanc i negre. El motiu central dibuixa una flor plurilobulada emmarcada en un quadrat negre amb àmfores a les seves cantonades. La composició es completa amb peixos en els seus extrems i una sanefa perimetral. Aquesta està formada per una doble línia discontínua i contínua negra, emmarcada per figures geomètriques de triangles i rombes.
Època: romà
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: reforma de Josep Puig i Cadafalch
Època: final segle XV
Estil: tic
Ús original: palau residencial
Font de la informació: 
Cercador de Patrimoni Arquitectònic, identificador 3033
Museu Historia Barcelona