• Plaça del Rei, s/n. Museu d’Història de Barcelona, mosaic de la domus del peristylum
  • Ciutat Vella
  • Mosaic de tessel·les
  • Romana
2 imatges | 2 participants
(Foto: M. Arias Graterol)

(Foto: M. Arias Graterol)

MOSAIC
Descripció: mosaic situat al subsòl del Museu d’Història de Barcelona. Aquest mosaic descobert a la plaça de Sant Iu pertanyia a una domus romana localitzada a la insula 2 de Barcino de la qual només coneixem una part del peristylum o pati interior. Per la seva situació i dimensions, podem deduir que es devia tractar d’una de les domus més importants de Barcino.

Reconstitució del mosaic segons les parts conservades (Barral i Altet 1978:PLXXVIII)

El mosaic està realitzat amb tessel·les de pedra de forma quadrangular de color blanc i negre. L’emblema, o motiu central, dibuixa una flor de sis pètals emmarcada en un primer quadrat negre amb àmfores a les seves cantonades, ell mateix dins un segon quadrat blanc amb peixos a les cantonades. El fons està compost per motius romboïdals  i quadrats; tanca la composició una sanefa perimetral. Aquesta està formada per una doble línia discontínua i contínua negra, emmarcada per figures geomètriques de triangles i rombes.
Època: segle II d.C.
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

BARRAL I ALTET, X. (1978). Les mosaïques romaines et médiévales de la Regio Laietana (Barcelone et ses envions). Barcelona: Instituto de Arqueología y Prehistoria.

CORTÉS, A. (2011). L’arquitectura domèstica de la ciutat romana de Barcino. Quarhis, Època II, 7:16-66.

INSTITUT DE CULTURA. MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT (2001). De Barcino a Barcinona (siglos I-VII). Los restos arqueológicos de la plaza del Rey de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Museu Historia Barcelona