Fonts públiques i ornamentals

Barcelona compta amb prop de 1700 fonts públiques de beure que ofereixen aigua al vianant.Totes aquestes fonts tenen en comú l'aixeta per poder beure, sense tenir en compte la seva morfologia o material. També compta amb  fonts ornamentals, que  formen part de les solucions urbanístiques que aporten bellesa, riquesa i vitalitat a l'entorn. Barcelona té més de 301 fonts ornamentals que guarneixen avingudes, carrers i parcs. Són autèntiques obres d'art on l'aigua esdevé llenguatge i passa a formar part de la creació de l'artista.

Les 1645 fonts públiques que Barcelona posseeix ofereixen aigua al vianant. Totes aquestes fonts tenen en comú l'aixeta per poder beure, sense tenir en compte la seva morfologia o material.

Les fonts ornamentals formen part de les solucions urbanístiques que aporten bellesa, riquesa i vitalitat a l'entorn. Barcelona té més de 301 fonts ornamentals que guarneixen avingudes, carrers i parcs. Són autèntiques obres d'art on l'aigua esdevé llenguatge i passa a formar part de la creació de l'artista.