Prop de cinquanta mil punts LED per millorar l’eficiència energètica de la ciutat

En els darrers tres anys, s’han realitzat prop de sis-centes actuacions a l’enllumenat públic per millorar la sensació lumínica de la ciutat amb més llum blanca eficient i per corregir punts foscos amb la implementació de noves tecnologies que han permès reduir-ne el consum. A l'actualitat, l’enllumenat públic representa només el 20% del total de despesa d’energia municipal.

..
30/12/2022 - 12:32 h - Medi ambient i sostenibilitat Ajuntament de Barcelona

S’han invertit un total de 45 milions d’euros per reforçar i millorar l’enllumenat de la ciutat a través del Pla de renovació de l’enllumenat, el contracte de manteniment i amb les obres de noves urbanitzacions.

Per millorar la sensació lumínica, s’ha treballat amb els districtes per identificar punts foscos, especialment amb perspectiva de gènere. En els darrers anys s’ha actuat en uns 150 punts, en el 71% dels casos es van incorporar més punts de llum o es van reforçar, i en el 29% es van fer reorientacions dels punts de llum existents.

Els principals criteris que se segueixen en la renovació de l’enllumenat són els següents:

  • Millorar la sensació lumínica, és a dir, llum més ben repartida gràcies a la tecnologia LED (llum blanca).
  • Més uniformitat lumínica per evitar taques de llum.
  • Augmentar llum a la vorera i prioritzar les zones de vianants.
  • Diferent temperatura de color en vial i vorera per diferenciar els espais per a les persones i per als vehicles.
  • Optimització de les operacions amb sistemes de control i regulació.

A més de la renovació de l’enllumenat, també és indispensable el servei de manteniment que permet que la taxa d’avaries sigui inferior a l’1%.

Més informació

Notícies relacionades