• Carrer d’Aragó, 291
  • Eixample
  • Altres tècniques de mosaic
  • Segle XX
16 imatges | 3 participants
(Foto: T. Mayral)

(Foto: T. Mayral)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada de l’edifici d’habitatges.  El mosaic està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada retallades de formes irregulars, peces de ceràmica sense esmaltar i tessel·les i peces de pedra. La decoració representa un paisatge amb al centre el sol, a l’esquerra un peix i a la dreta un ocell. Una línia ondulada horitzontal divideix la composició en el que es podria interpretar com la terra i el cel. La combinació de formes, textures i colors dóna dinamisme i vivacitat a l’escena.
Època: 1977
Autor: Pau Macià, dibuixant; Armand Olivé Milian, mosaïcista (signat “Macià 77”)
Font de la informació: Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri 
Entrevista amb Armand Olivé Milián, 9 de maig de 2019.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1976
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
RONDALLER (28/9/2018). Color fragmentat (I) [En línia].

Última actualització de la pàgina: 12/5/2021