• Carrer de Balmes, 89 (mosaic desaparegut)
  • Eixample
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segona meitat del segle XX
5 imatges | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada de l’edifici d’habitatges, situat en part a l’exterior i a l’interior. El mosaic està realitzat amb peces de ceràmica de gran format en relleu. La paret ondulada del vestíbul està revestida amb rajoles acanalades de tonalitats grises i negres metal·litzades. Peces circulars de diferents mides decoren la paret enrajolada a intervals irregulars. Aquestes estan formades per un conjunt de rajoles amb motius en relleu abstractes; la gamma de colors varia entre el marró, verd, ocre i beix.
Durant el 2022, l’obra va desaparèixer arran de reformes de l’edifici
Època: 1979 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: Julio Bono, ceramista (signat “bono”); Novo&Bono, fabricant artesano industrial pel que fa les rajoles, model Surco.
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
NOVO & BONO (1974). Recubrimientos cerámicos artesano industriales (Catàleg comercial).
SEMPERE, E. (2017). Julio Bono In Memoriam. Terrart. Revista ceràmica contemporània, nº51, p. 76-78.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1980
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
BATIK (1978). Julio Bono. Batik. Panorama general de las artes. Arte, diseño, arquitectura, n°44, p. 56-57.
RONDALLER (26/12/2020). Museu al carrer (1) [En línia].
RONDALLER (30/8/2021). Museu al carrer (2) [En línia].
RONDALLER (31/12/2021). Museu al carrer (3) [En línia].
RONDALLER (10/1/2021). Museu al carrer (4) [En línia].
SEMPERE, E. (2017). Julio Bono In Memoriam. Terrart. Revista ceràmica contemporània, nº51, p. 76-78.

Última actualització de la pàgina: 31/3/2023