• Carrer de Can Pujolet, 5
  • Horta-Guinardó
  • Trencadís
  • Segona meitat del segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: revestiment del mur de l’escala de l’entrada de l’escola Heura, situat a l’exterior. El trencadís està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada de forma irregular, llises i amb relleu. La decoració representa un paisatge amb animals on es distingeix un cargol, una papallona i elements de vegetació en una gamma de colors molt acolorida.
Època: 1990-1991 (indicat al plafó)
Autor: Jordi Valles (signat)
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1936
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre