• Carrer de la Canuda, 6. Ateneu Barcelonès, Antic Palau Sabassona, paviment amb espirals
  • Ciutat Vella
  • Mosaic hidràulic
  • Primera meitat del segle XX
6 imatges | 2 participants
(Foto: J. Griset Moro)

(Foto: J. Griset Moro)

MOSAIC
Descripció: paviment de l’espai del vestíbul reservat als socis de l’Ateneu Barcelonès. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. El fons de la decoració està compost per una peça que, simetritzada, es repeteix. El conjunt forma meandres de color gris clar i gris fosc que acaben en una espiral i un cor amb motius blancs al seu interior. Al centre de la composició es distingeix una rajola d’una composició diferent, amb flors sobre fons blau.
Època: posterior a 1900
Autor: model present al catàleg del fabricant E.F. Escofet, patró nº530. Disseny de J. Fabré

Casa Escofet, fabricant. Model 400. Projecte de Josep Pascó
Font de la informació:
GRISET, J. 2015. L’art del mosaic hidràulic a Catalunya. Barcelona: Viena Edicions.
Equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1796
Estil: Neoclàssic
Ús original: arquitectura civil
Font de la informació: 
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Ateneu Barcelonès (antic Palau Sabassona) [En línia].

MÉS INFORMACIÓ
ATENEU BARCELONÈS. Espais singulars [En línia].
BRULLET – DE LUNA ARQUITECTES. Reformas parciales en el Ateneo Barcelonés [En línia].
FARRÉ-ESCOFET, E. (2017). Escofet, símbol industrial de Barcelona. Barcelona: Angle Editorial.