• Carrer de Casanova, 37
  • Eixample
  • Altres tècniques de mosaic
  • Segona meitat del segle XX
7 imatges | 2 participants
(Foto: J. Avià Faure)

(Foto: J. Avià Faure)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de formigó esmaltada de forma rectangular en relleu. La decoració representa una repetició d’elements geomètrics: cercles i semicercles de color blau i verd, línies de color blanc, quadrats blancs sobre fons ocre i motius lineals verds i blaus.
Època: posterior a 1973, any de construcció de l’edifici
Autor: Pedro Llorente Brieva, Relieves + Ordenaciones Pétreas (ROP)
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
RELIEVES + ORDENACIONES PÉTREAS (Ca. 1970). Àlbum.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1973
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
AVIÀ-FAURE, J. Vestibulària. Casanova, 37 [En línia].
RONDALLER (31/12/2021). Anonimat artístic  [En línia].
RONDALLER (12/8/2021). Anonimat artístic 2  [En línia].
RONDALLER (6/1/2022). Anonimat artístic 3  [En línia].

Última actualització de la fitxa: 10/3/2022