• Carrer de Folgueroles, 36-40
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
0 imatges | 0 participants
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: mural situat al vestíbul d’entrada a l’edifici d’habitatges, a l’exterior. Està compost per rajoles esmaltades de forma rectangular, disposades en horitzontal. Les peces monocromes de color beix estan combinades amb peces decorades amb cercles descentrats en relleu. S’alternen cercles beix sobre fons negre amb cercles negres sobre fons beix. La composició es tradueix en un mural abstracte de figures geomètriques.
Època: posterior a 1971, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1971
Estil: Contemporani
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre