• Carrer de Jesús i Maria, 10 / Carrer dels Dominics, 29
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Trencadís
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: R. Sales)

(Foto: R. Sales)

MOSAIC
Descripció: cinc plafons de la tanca perimetral de la finca. El mosaic està realitzat amb al tècnica del trencadís i amb peces retallades de ceràmica esmaltada. Els dos plafons laterals de forma rectangular estan ornats amb una successió d’hexàgons de color groc, verd i granat sobre un fons de tonalitats blanques. El plafó central quadrat representa un estel de vuit puntes de color groc i verd delineat de blanc i blau. Està envoltat de rajoles amb motius vegetals blaus sobre fons blanc i d’un marc groc i verd. El conjunt queda emmarcat per dos bandes verticals formades per rajoles esmaltades amb motius vegetals blaus sobre fons blanc envoltats de rajoles de color groc.
Època: 1936 o posterior, any de construcció de la finca
Autor: desconegut
Font de la informació: Equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1936
Ús original: vivenda
Font de la informació: Cadastre