• Carrer de José de Agulló, 10. Villa St. Georges
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: R. Sales)

(Foto: R. Sales)

MOSAIC
Descripció: plafó sobre la paret de l’edifici, situat entre els dos balcons de la primera planta. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració reprodueix una edícula d’estic gòtic amb la imatge de sant Jordi matant el drac. A la part superior estan representats els escuts de Catalunya i la creu de Sant Jordi. A la part inferior, una cartel·la indica “Glorios Sant Jordi sigueu ab nosaltres”. La composició està emmarcada per una banda ornada amb flors. El conjunt és de color blau i ocre sobre fons blanc.
Època: 1918 o posterior, data de la reforma de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: E. Graner (reforma)
Època: 1918 (data al coronament de façana) (reforma)
Estil: Noucentista
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Villa St. Georges [En línia].