• Carrer de la Diputació, 71. Cases Joan Viladot
  • Eixample
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: arrimador del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració del cos de l’arrimador representa una successió de tiges coronades amb flors de color taronja del que podrien ser didaleres. Les flors destaquen sobre aureoles  amb meandres blaus i blancs desplegades sobre un fons groc.  La sanefa consisteix en un bordó ondulant de color verd, el mateix to que la peça llisa que compon el sòcol.
Època: 1916 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Emili Sala Cortés
Època: 1916
Ús original: residencial
Font de la informació: REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (s.d.). Emili Sala Cortés [En línia].

MÉS INFORMACIÓ
RONDALLER (2020). El carrer M [En línia].

Última actualització: 13/03/2020