• Carrer de la Marina, 122
  • Eixample
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XXI
1 imatge | 1 participant
(Foto: O. Martinez Renedo)

(Foto: O. Martinez Renedo)

MOSAIC
Descripció: mural de rajoles flanquejant l’entrada de la façana principal d’un edifici industrial, situat a l’exterior. A l’esquerra de la porta, es troba una composició tres escenes relacionades amb la destrucció de la ciutat. La primera retrata l’estat d’una façana entre els anys 2004 i 2014, amb les obertures tapiades. L’escena del centre reprodueix una foto aèria dels bombardejos de Barcelona del dia 18 de mars de 1938, com indicat sota la escena. La inferior informa del moment què les grues actuaven a la reforma del carrer Marina amb Ali-Bei i arrencaven el ficus davant l’edifici, el dia 2 de gener de 2014. A la dreta de la porta, el mosaic de majors dimensions representa un carretó de la compra amb les restes del ficus talat sobre un fons blanc. Les quatre imatges estan delimitades superiorment i inferior amb rajoles ceràmiques de color verd de La Bisbal.

L’autor informa que aquest mural de rajoles està realitzat amb la tècnica del “transfer” i pigments ceràmics sota coberta cuits a 980 ºC i esmaltats a la mateixa temperatura.

Època: 2015

Autor: Amural.info
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

Amural.info. Mural del carrer Marina de Barcelona [En línia].

Participant a l’inventari: O. Martínez Renedo

 

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1929
Ús original: industrial
Font de la informació: Cadastre

Última actualització de la pàgina: 14/12/2020