• Carrer de la Pintura, 2 / Carrer d’Àngel Marquès, 17 / Carrer de Puig i Cadafalch, 12
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de tessel·les
  • Segona meitat del segle XX
4 imatges | 2 participants
(Foto: X. Alamany Sesé)

(Foto: X. Alamany Sesé)

MOSAIC
Descripció: revestiment de les façanes laterals de l’edifici i de les línies de divisió horitzontals i verticals de la façana que dona al carrer Àngle Marquès. El mosaic està format per tessel·les de vidre quadrangulars de Plavit, de color blau. Es tracta d’un revestiment industrial on les peces estan unides pel revers per una malla sintètica. La peça així unida té la mida aproximada d’una rajola.
Època: 1960, data de construcció de l’edifici
Autor: producte comercialitzat amb el nom de Plavit, fabricat per ACMA, Cristalería Barcelonesa SA
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

Plavit
Anunci d’Acma promocionant el producte Plavit, revista Arquitectura, 1961. Il·lustració dels polígons del barri de Montbau

EDIFICI
Arquitectes: Guillermo Giráldez, Pedro López, Xavier Subías, autors del primer pla arquitectònic (1957-1965). Josep Soteras i Mauri, arquitecte autor de l’edifici
Època: 1960
Ús original: habitatges
Font de la informació: Cadastre
BOHIGAS, Oriol (1965). «El polígono de Montbau». Cuadernos de arquitectura, [en línia], Núm. 61, p. 22-33.
ARQUITECTURA CATALANA. Blocs G1 i G2 del Polígon de Montbau [en línia].

MÉS INFORMACIÓ
AGUIRRE BERMEO, F. (2018). La obra residencial de Guillermo Giráldez, Pedro López y Javier Subías. Desde el polígono del sud-oeste del Besós. Barcelona, 1959-1970. Tesis doctoral, Universitat Politècnica de Catalunya [en línia].

Última actualització de la pàgina: 25/11/2022