• Carrer de les Alberes, 19
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: plafó situat sobre la porta d’entrada de l’habitatge. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. Representa, sobre un fons blanc, l’escut de Catalunya amb els quatre pals de gules sobre camper d’or envoltat de fulles de color verd. A la part inferior cita “Any 1907” amb lletres blaves,  fent referència a l’any de construcció de l’habitatge.
Època: 1907
Autors: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1907
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: cadastre