• Carrer de les Medes, 8-10
  • Gràcia
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada d’un l’edifici d’habitatges, situat a l’exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles esmaltades quadrangulars, llises i en relleu; aquestes últimes tenen adherides la secció d’un cilindre. Les rajoles de tonalitats verdoses s’alternen de manera aleatòria per crear una composició geomètrica abstracta.
Època: 1981 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: Novo & Bono sl, Barcelona, fabricant de recubrimientos cerámicos artesano industriales. Model Celo Red
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
NOVO & BONO Catàleg comercial de 1974.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1981
Estil: Contemporani
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
BATIK (1978) Julio Bono. Batik. Panorama general de las artes. Arte, diseño, arquitectura, n°44, p. 56-57.
RONDALLER (2018). Museu al carrer (I) [En línia].
SEMPERE, E. (2017). Julio Bono In Memoriam. Terrart. Revista ceràmica contemporània, nº51, p. 76-78.