• Carrer de Montserrat de Casanovas, 53
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: R. Sales Encinas)

(Foto: R. Sales Encinas)

MOSAIC
Descripció: plafó de la façana situat a les escales de l’habitatge, a l’exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular i rectangular. La decoració representa Sant Jordi sobre un cavall blanc matant del drac. En rerefons apareix un paisatge i les quatre barres de la senyera. El plafó porta la inscripció “SANT JORDI”. La composició està emmarcada per un marc de color blau.
Època: 1919 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època:  1919
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
FREIXA, M., GIL FARRÉ, N. (2016). “Sant Patró de Catalunya, torneu-nos la llibertat. Iconografia de sant Jordi en els anys del Modernisme”. eHumanista/IVITRA 10:100-119.

Última actualització de la pàgina: 29/1/2024