• Carrer de Muntaner, 235
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de tessel·les
  • Segona meitat del segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: revestiment exterior de la façana de l’edifici. El mosaic està format per tessel·les de vidre de tipus Plavit. Es tracta d’un revestiment industrial on les peces de vidre estan unides pel revers per una malla sintètica o bé per un full de paper aplicat per l’anvers – que es retira un cop col·locat-. La peça així unida té la mida d’una rajola. La façana està decorada amb peces de color blau disposades en línies diagonals sobre un fons gris blavós.
Època: posterior a 1925, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1925
Estil: Contemporani
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

Última actualització de la pàgina: 5/5/2021