• Carrer de Pau Claris, 189. Paviment amb creus vermelles
  • Eixample
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una estança de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració amb un fons compost per una peça que, simetritzada, es repeteix. La unió de quatre rajoles forma una creu blanca delineada de vermell amb cercles de color ocre i vermell en el seu interior, realçats d’elements vegetals verds. Una estrella de color verd i vermell decora el centre. Entre les creus es formen rombes taronja delineats de vermell i flors de vuit pètals ocres amb el centre vermell.
Època: principis de segle, moment de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació:  equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: principis de segle XX
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri