• Carrer de Pedrell, 91
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
7 imatges | 2 participants
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: revestiment de tota la façana de l’edifici. El pla del mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular, rectangular i triangular mentre que l’acabament de la barana són peces en relleu. La decoració alterna motius en molinet de color vermell i blau sobre fons verd i rajoles de color groc clar.
Època: 1908 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autors: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
“Casa de les rajoletes”, dita així pel seu revestiment de façana. Inicialment, hi vivia la família Espín.
Arquitecte: desconegut
Època: 1908
Estil: modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre
ALMERICH, P., GIMÉNEZ, C., MORROS, T. (2008). Font d’en Fargues. Gènesi, història i records d’un barri en 100 anys. Ajuntament de Barcelona, Districte d’Horta-Guinardó, Arxiu Municipal.

Última actualització de la pàgina: 10/11/2022