• Carrer de Pi i Margall, 94-96
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segona meitat del segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: À. Parés)

(Foto: À. Parés)

MOSAIC
Descripció: mural i plafó del vestíbul d’entrada de l’edifici, situats entre la reixa d’entrada i la porta d’ingrés al vestíbul. El mural està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada amb relleu formant quatre discos de diferents mides. La paret està revestida de rajoles llises de tonalitats beix i marró. Els dos cercles més grans són de color verd, beix i marró, mentre que els dos de més petits són de color marró fosc i beix. La paret en front està decorada amb un plafó delimitat per un bordó de ceràmica, ornat amb un motiu de paó.
Època: 1982 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: mural amb discos atribuït a Julio Bono
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1982
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
BATIK (1978). Julio Bono. Batik. Panorama general de las artes. Arte, diseño, arquitectura, n°44, p. 56-57.
RONDALLER (26/12/2020). Museu al carrer (1) [En línia].
RONDALLER (30/8/2021). Museu al carrer (2) [En línia].
RONDALLER (31/12/2021). Museu al carrer (3) [En línia].
RONDALLER (10/1/2021). Museu al carrer (4) [En línia].
RONDALLER (19/6/2023). Museu al carrer (5) [En línia].
SEMPERE, E. (2017). Julio Bono In Memoriam. Terrart. Revista ceràmica contemporània, nº51, p. 76-78.

Última actualització de la pàgina: 19/2/2024