• Carrer de Rocafort, 173
  • Eixample
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segona meitat del segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: S. Lorente Tijeras)

(Foto: S. Lorente Tijeras)

MOSAIC
Descripció: arrimador del vestíbul de l’edifici, situat a l’exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració està formada per una rajola amb el mateix motiu. La composició forma una flor de quatre pètals blancs sobre fons blau i centre groc. Està vorejada per decoració vegetal blanca i blava sobre fons groc.
Època: segona meitat segle XX
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1973
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

Última actualització de la pàgina: 10/11/2022