• Carrer de Rosselló, 514
  • Eixample
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segona meitat del segle XX
9 imatges | 3 participants
(Foto: T. Mayral)

(Foto: T. Mayral)

MOSAIC
Descripció: revestiment exterior de façana als balcons de totes les plantes de l’edifici d’habitatges. El revestiment està compost per peces quadrangulars de ceràmica esmaltada, en la seva majoria de diverses tonalitats de marró. Algunes rajoles són de tons blaus amb cercles inscrits en el seu interior combinant els dos colors. Les peces decorades de cercles s’agrupen en dues o tres zones a cada planta de l’edifici. La forma ondulant dels balcons així com les variacions cromàtiques de les rajoles contribueixen a donar un efecte de moviment a la façana de l’edifici.
Època: 1979, any de construcció de l’edifici
Autor: Novo & Bono sl, Barcelona, fabricant de recubrimientos cerámicos artesano industriales. Model Red  i Celo Red.
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
NOVO & BONO Catàleg comercial de 1974.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1979
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
BATIK (1978). Julio Bono. Batik. Panorama general de las artes. Arte, diseño, arquitectura, n°44, p. 56-57.
RONDALLER (26/12/2020). Museu al carrer (1) [En línia].
RONDALLER (30/8/2021). Museu al carrer (2) [En línia].
RONDALLER (31/12/2021). Museu al carrer (3) [En línia].
RONDALLER (10/1/2021). Museu al carrer (4) [En línia].
SEMPERE, E. (2017). Julio Bono In Memoriam. Terrart. Revista ceràmica contemporània, nº51, p. 76-78.

Última actualització de la pàgina: 10/11/2022