• Carrer de Sant Domènec, 23
  • Gràcia
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: M. Urbiola Domènech)

(Foto: M. Urbiola Domènech)

MOSAIC
Descripció: arrimador del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada. El cos de l’arrimador està decorat amb petits rams de tres violetes sobre fons blanc. La sanefa consisteix en una garlanda floral de violetes i corones de fulles verdes unides per cordons perlats; la composició es tanca per una quàdruple línia verda. La sanefa acaba per una peça de bordó de color lila.
Època: posterior a 1911, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1911
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre