• Carrer de Sant Jordi, 6. Mercat de Sants
  • Sants-Montjuïc
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: façana del mercat decorada amb dos tipus de mosaic. El primer és un plafó situat sobre la finestra trífora de la primera planta. El mosaic està realitzat amb tessel·les, trencadís i rajoles. La decoració representa branques d’olivera sobre fons blanc. El medalló central conté l’escut de Barcelona i al damunt, en un altre plafó, la corona reial amb un ratpenat.

El segon tipus de mosaic consisteix en una banda que ressegueix el coronament de la façana i també se situa entre les dues plantes de l’edifici. Es tracta d’un mosaic realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular en relleu i rectangular llises. La composició està disposada en diagonal de tal manera que es forma una ziga-zaga groga amb peces de color verd al seu interior. Podem apreciar un versió amb peces semblants al carrer de Paris, 202.

També de ceràmica esmaltada en relleu són les bandes verticals que decoren les obertures laterals de la primera planta. Es tracta de peces de color verd, amb un motiu circular central del qual emanen rajos. Les peces estan perforades en quatre punts.

Època: posterior a 1913, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Pere Falqués i Urpí, arquitecte
Època: construcció: 1898; inauguració: 1913
Estil: Modernista
Ús original: mercat
Font de la informació: Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 1864