• Carrer de Santa Àgata, 13. Paviment amb cercles i creus
  • Gràcia
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: Gemma Rifé Gómara)

(Foto: Gemma Rifé Gómara)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una habitació de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració composta per un motiu que, simetritzat, es repeteix. La unió de quatre rajoles forma una creu groga acabada en punta de fletxa dins un cercle blanc delineat de gris, ell mateix circumdat de quatre cercles creant així una creu amb braços arrodonits. El conjunt representa una successió de creus i cercles, els intersticis estan ornats amb creus grogues sobre fons vermell.
Època: posterior a 1900, data de construcció de l’edifici
Autor: patró present al catàleg de J. Ral Escofet, model nº69


Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre