• Carrer del Torrent de l’Olla, 12
  • Gràcia
  • Trencadís
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: medalló del frontó de la finestra i revestiment de la paret sobre el frontó de les vuit portes dels balcons de la façana de l’edifici. El trencadís està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada de forma irregular de color blanc, blau fosc i blau clar disposats de manera aleatòria. Les quatre columnes del balcó de la façana del principal estàn revesides del mateix mosaic.
Època: posterior a 1918, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1918
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre