• Carrer del Torrent de l’Olla, 214
  • Gràcia
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: cúpula de la cantonada de la Clínica Lourdes. El mosaic està realitzat amb tessel·les de ceràmica esmaltada de forma quadrangular i irregular. La decoració representa una garlanda de color verd amb penjolls a intervals regulars sobre fons groc. La meitat superior està ornada amb volutes blaves i formes blanques alternades amb flors a l’interior de cercles. El límit inferior té una franja de color verd clar i blau amb quadrats verd fosc.
Època: posterior a 1920, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1920
Estil: Noucentista
Ús original: residencial
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Clínica Lourdes [En línia].

Última actualització de la pàgina: 2/9/2020