• Carrer de Valldonzella, 25. Paviment amb quadrícula negra
  • Ciutat Vella
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una estança de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. La decoració està composta per un únic motiu que es repeteix i representa un quadrat vermell al centre d’una creu amb braços compostos per triangles de color blanc i negre. El conjunt forma una quadrícula blanc i negre amb quadrats de color gris sobre fons groc al seu interior. La decoració imita els mosaics de gres ceràmic del fabricant Nolla.
Època: posterior a 1900, any de construcció de l’edifici
Autor: patró present a diferents catàlegs de l’època, com per exemple Escofet y Cia. model 335 del catàleg nº7 de 1913


Font de la informació:  equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Estil: Eclèctic
Ús original: Residencial
Font de la informació: cadastre

Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 6130