• Carrer de Vilapicina, 59
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: Rosa M. Aleu)

(Foto: Rosa M. Aleu)

MOSAIC
Descripció: plafó situat al coronament de la façana de l’habitatge, sota una marquesina. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. Segons la informació que ens proporciona l’autora de la fotografia, la decoració representa els sants de la medicina Cosme i Damià.
Època: anterior a 1929, any de modificació de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
Rosa M. Aleu, autora de la foto

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1929, modificació de la finca
Ús original: habitatges unifamiliars
Font de la informació: Cadastre
Rosa M. Aleu, autora de la foto (segons informacions de l’Arxiu Contemporani).

Última actualització de la pàgina: 10/11/2022