• Carrer del Carme, 47. Casa de Convalescència de l’antic hospital de la Santa Creu. Pati
  • Ciutat Vella
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XVII
2 imatges | 1 participant
(Foto: I. Lovera De Sola)

(Foto: I. Lovera De Sola)

MOSAIC
Descripció: arrimador del claustre, situat a l’exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La composició del cos de l’arrimador, amb una peça que es repeteix, forma un conjunt de molinets que combinen el verd i el blanc. El sòcol està compost per la unió de quatre peces que dibuixen una decoració vegetal simètrica sobre òvuls i denticles de color blanc, gris i ocre. La sanefa d’acabament consisteix en la mateixa decoració vegetal del sòcol sota pinacles de fulles d’acant grogues i grises sobre fons blanc.
Època: 1662-1682
Autor: Llorenç i Pau Passoles
Font de la informació: 
equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
ALSINA, L. (2018). “Ceràmica aplicada l’arquitectura a Barcelona: des de l’edat mitjana fins al romanticisme”. A Les arts aplicades a Barcelona, directed by F. Fontbona, 134-143. Barcelona: Àmbit.
Pobles de Catalunya: Casa de Convalescència

EDIFICI
Arquitecte: Pere Pau Ferrer i Pere Vidal. Claustre: Guillem Abiell, mestre d’obres Època: “Entre 1736 i 1749 s’edificà el cos que descriu la cantonada amb el carrer de les Egipcíaques. Però la principal aportació d’època moderna al conjunt assistencial fou la seva ampliació en incorporar-li, a l’angle nord-est, la Casa de Convalescència, que feu arribar la construcció fins al carrer del Carme. Tot i que les obres s’iniciaren el 1629 -sense que se sàpiga qui les dirigia aleshores- patiren llargues interrupcions que per motius bèl·lics com econòmics, no finalitzaren fins el 1680.”
Estil: Gòtic
Ús original: equipament – sanitari. Actual Institut d’Estudis Catalans
Font de la informació:

Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 691

Repositori Obert de Coneixements de l’Ajuntament de Barcelona

MÉS INFORMACIÓ