• Carrer del Consell de Cent, 78. Casa Francesc Vidal Galofré
  • Eixample
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una habitació de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració composta per una mateixa peça que es repeteix, amb una flor de quatre pètals de color vermell sobre fons blanc. El conjunt forma una trama de decoracions florals abstractes.
Època: 1904 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Rafael de Sorarrain de Milans dels Bosch
Època: 1904
Estil: modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: PONS TOUJOUSE, V. (2006). Inventario general del Modernismo. Barcelona: Ediciones del Serbal.

MÉS INFORMACIÓ
POBLES DE CATALUNYA. Casa Francesc Vidal Galofré (II) [En línia].

Última actualització de la pàgina: 14/4/2023