• Carrer del Torrent de l’Olla, 110. Paviment amb quadrats blancs
  • Gràcia
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una estança de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració amb un fons compost per una peça que, simetritzada, es repeteix. La unió de quatre peces forma un quadrat amb un creu patent superposada, ambdós de color blanc sobre fons gris. Entre els quadrats es crea una estrella gris.
Època: posterior a 1900, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació:  equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre