• Carrer dels Tres Pins, 26-30. Escola Municipal Tres Pins
  • Sants-Montjuïc
  • Altres tècniques de mosaic
  • Segona meitat del segle XX
11 imatges | 1 participant
(Foto: T. Mayral Hernández)

(Foto: T. Mayral Hernández)

MOSAIC
Descripció: mural situat originalment a la capella del Centro Municipal Fonoaudiológico José María de Porcioles, actualment reconvertida en la ludoteca de l’Escola Municipal Tres Pins.  El mosaic està realitzat amb peces retallades de ceràmica esmaltada, de gres, tessel·les de vidre i altres elements. La composició està formada per una sèrie de motius que fan referència al rol educatiu de l’establiment. Començant per l’esquerra, trobem la representació d’un bosc amb dos cérvols i dos ocells. A continuació segueix l’escena d’Eva i Adam al costat de l’arbre del coneixement. A la dreta d’Adam, hi ha la serp enroscada a l’arbre, al costat d’un camell, ocells i les onades del mar. Sobre la porta, trobem la mà dreta de Déu –dextera Domini– amb el gest de la benedicció i l’ull de la providència; flanquejats pel sol i la lluna. La composició continua amb arbres, flors i un seguit d’animals entre els quals hi ha un ocell, un ànec, un os polar, peixos i un cavall. També s’hi veuen representades muntanyes arrodonides sota els estels, probablement la serralada de Montserrat. A l’extrem dret de la composició, la signatura dels artistes està acompanyada de l’escut de Barcelona i les lletres “EM”, inicials de “Escola Massana”, entitat qui rep l’encàrrec de l’obra.
El mural es completa amb un plafó de mides més reduïes, situat sobre la segona porta d’aquest espai. Representa la creu, el peix i el colom.
El mosaic està realitzat amb una rica gamma de colors vius i peces disposades de tal manera a crear efectes de relleu i textures.
Època: 1969
Autor: Pau Macià, dibuixant; Carles Maurel, mosaïcista (signat “Maurel Macià 69”)
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
AJUNTAMENT DE BARCELONA. SERVEI D’ARQUEOLOGIA. Entrevista a Carlers Maurel, Barcelona 29 de setembre de 2021 [En línia].

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1970
Ús original: educatiu
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
LLOMBART I ELIES, C. Història de l’Escola Municipals de Sords-Muts de Barcelona [En línia].

Última actualització de la pàgina: 30/9/2022