• Carrer d’Enric Granados, 121. Arrimador
  • Eixample
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
3 imatges | 2 participants
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: arrimador del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració està formada per rajoles de motius diferents. El cos de l’arrimador té decoracions vegetals i florals a mode de garlandes. S’alternen diferents tons de verds i grocs de les fulles. Les flors tenen diferents colors de rosa. El sòcol està compost per rajoles llises de color verd. La sanefa d’acabament consisteix en un bordó de color verd. Tot el conjunt té un aire “Art Déco”.
Època: posterior a 1915, data de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1915
Estil: Neoclàssic
Ús original: habitatges
Font de la informació: Cadastre