• Carrer d’Enric Granados, 20 / Carrer de València, 226. Casa Leandre Bou
  • Eixample
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: arrimador del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular en relleu. El cos de l’arrimador està decorat per flors formades per la unió de quatre rajoles iguals però simetritzades. Dos motius de flors s’alternen: la primera és de color blau amb el centre vermell i groc i està envoltada d’una profusió de motius vegetals sobre fons groc clar. La segona és de color fúcsia amb alguns pètals blaus i el centre groc. La sanefa d’acabament està composta per dues franges amb decoracions florals i vegetals, del mateix estil del fons, amb una peça de bordó verda. El sòcol està compost per una peça en relleu verda.
Època: 1902-1903, any de construcció de l’edifici
Autors: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Antoni Serrallach
Època: 1902-1903
Estil: eclèctic amb influència afrancesada
Ús original: residencial
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Edifici d’habitatges [En línia].
PONS TOUJOUSE, V. (2006). Inventario general del Modernismo. Barcelona: Ediciones del Serbal.

MÉS INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Repositori Obert de Coneixements de l’Ajuntament de Barcelona. Cases Leandro Bou [En línia].
GENERALITAT DE CATALUNYA. Inventari del patrimoni arquitectònic. Casa Leandre Bou [En línia].
POBLES DE CATALUNYA. Cases Leandre Bou [En línia].

Última actualització de la pàgina: 14/4/2023