• Carrer Sant Quintí, 32-50. Institut Moisès Broggi
  • Sant Martí
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
7 imatges | 1 participant
(Foto: Servei d'Arqueologia)

(Foto: Servei d'Arqueologia)

MOSAIC
Descripció: setze plafons a la façana de l’edifici. Quatre plafons centrals, seguint l’arquitectura de l’entrada i sis plafons a cadascun dels laterals del bloc central, col·locats en dues rengles de tres superiors i tres inferiors. Els mosaics estan realitzats amb tessel·les de forma quadrangular. En els mosaics centrals s’hi representen figures esportives amb les anelles olímpiques; representacions de fenomens físics; un plafó amb simbologia cristiana amb un Crismó i el peix, i el l’altre les lletres Alfa i Omega acompanyades de la representació d’una branca d’olivera. En els altres plafons també hi trobem representacions relacionades amb els diferents àmbits de l’ensenyant-se i un mosaic on hi llegim “virtutis maris astrum”.
Època: 1956 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: Armand Olivé Milián, mosaïcista
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
Entrevista amb Armand Olivé Milián, 9 de maig de 2019.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1956
Ús original: centre d’ensenyament
Font de la informació: Cadastre