• Estació de metro Paral·lel
  • Sants-Montjuïc
  • Altres tècniques de mosaic
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: Teresa Navas Ferrer)

(Foto: Teresa Navas Ferrer)

MOSAIC
Descripció: plafó col·locat a l’andana del metro de l’estació Paral·lel. El mosaic està realitzat amb rajoles de formigó de forma quadrangular i rectangular amb relleu. “Al baixar del vagó, el viatger es troba davant de dos plafons ceràmics separats, creats a partir de formes geomètriques, sanefes, creus i aspes, mitges circumferències i rodes. A través de la simetria, de les repeticions d’elements i dels relleus, es crea un joc de positiu-negatiu, vertical-horitzontal, corbes-contracorbes. Aquests contrastos es veuen realçats pels diferents tipus de textura de les superfícies: llises, ratllades, granulades. Els colors terrosos i groguencs donen calidesa a l’andana, adequant-se al color vermellós de les altres parets.” 
Època: 1970. Desaparegut a ran de les reformes de l’estació de metro realitzades al 2017
Autor: Pedro Llorente Brieva, Relieves + Ordenaciones Pétreas (ROP)
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
RELIEVES + ORDENACIONES PÉTREAS (Ca. 1970). Àlbum.
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Art Públic. Murals ceràmics. Codi 3437 – 1 [En línia].

MÉS INFORMACIÓ
RONDALLER (31/12/2021). Anonimat artístic  [En línia].
RONDALLER (12/8/2021). Anonimat artístic 2  [En línia].
RONDALLER (6/1/2022). Anonimat artístic 3  [En línia].

Última actualització de la fitxa: 10/3/2022