• Passatge d’Arriassa 3
  • Sant Martí
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: Jordi)

(Foto: Jordi)

MOSAIC
Descripció: plafó del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb  tessel·les de vidre de forma quadrangular de Plavit. La decoració representa una composició geomètrica abstracta de color verd, beix, marró i negre. El mosaic té similituds amb el del passatge d’Arriassa, 1 i del carrer Rosselló, 366.
Època: 1962 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: desconegut; producte Plavit del fabricant ACMA, Cristalería Barcelonesa SA
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri 

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1962
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

Última actualització de la pàgina: 4/5/2021