• Passeig de Gràcia 92, carrer de Provença 261. Casa Milà o la Pedrera, caixes d’escala
  • Eixample
  • Trencadís
  • Primera meitat del segle XX
5 imatges | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: quatre caixes d’escala – que comuniquen les golfes amb el terrat- amb revestiment de trencadís situades al terrat de l’edifici. Els badalots són de forma piramidal amb un moviment espiral que produeix parts còncaves i convexes que alleugereixen l’edificació. Acaben amb creus de quatre braços. Tots aquests elements estan revestits de trencadís compost per fragments de ceràmica esmaltada i pedra, tots ells de color blanc. Les formes còncaves estan revestides amb peces mates mentre que les parts convexes són brillants.
Època: 1910-1912 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: Antoni Gaudí i Cornet, arquitecte
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
LA PEDRERA CASA MILÀ. Cronologia i Arquitectura [En línia].

EDIFICI
Arquitecte: Antoni Gaudí i Cornet, arquitecte
Època: 1906-1912
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Cercador de Patrimoni Arquitectònic. Casa Milà, La Pedrera [En línia].
PONS TOUJOUSE, V. (2006). Inventario general del Modernismo. Barcelona: Ediciones del Serbal.

MÉS INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Repositori Obert de Coneixements de l’Ajuntament de Barcelona: Casa Mi[En línia].
FREIXA, M., SALINÉ, M. (2018). Gaudí i el trencadís modernista. Sant Lluís: Triangle Postals SL.
GENERALITAT DE CATALUNYA. Direcció General de Patrimoni Cultura. Cercador de Patrimoni Arquitectònic. Casa Milà [En línia].
POBLES DE CATALUNYA. Casa Milà [En línia].

Última actualització de la pàgina: 14/4/2023