• Passeig de la Font d’en Fargas, 10. Torre Francesc Sans Grau
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de tessel·les
  • Primera meitat del segle XX
2 imatges | 2 participants
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: plafó sobre la porta d’entrada de l’actual Centre Barcanova d’educació especial, antiga casa de la família Delapi. El mosaic està realitzat amb tessel·les de rajola ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració representa una flor blanca emmarcada per branques amb fulles de diferents tonalitats de verds. Tot es sobreposa sobre un fons de color fosc.
Època: anterior a 1905, segons una fotografia de l’època (aquesta data no concorda amb la de construcció de la casa)
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
ALMERICH, P., GIMÉNEZ, C., MORROS, T. (2008). Font d’en Fargues. Gènesi, història i records d’un barri en 100 anys. Ajuntament de Barcelona, Districte d’Horta-Guinardó, Arxiu Municipal.

EDIFICI
El primer propietari de la torre fou la família Casano; actualment és un local polivalent anomenat La Casa Modernista.
Arquitecte: Lluís Planas i Calvet
Època: modernista
Estil: 19011
Ús original: residencial
Font de la informació: PONS TOUJOUSE, V. (2006). Inventario general del Modernismo. Barcelona: Ediciones del Serbal.

MÉS INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Casa unifamiliar [En línia].
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Repositori Obert de Coneixements de l’Ajuntament de Barcelona. Edifici unifamiliar [En línia].
POBLES DE CATALUNYA. Cases Francesc Sans Grau [En línia].

Última actualització de la pàgina: 17/11/2022